บ้านมือสองคุณภาพดี

ม.พฤกษา 3 ซ.25
บ้านเดี่ยว 52 ตร.วา
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 14A ติดถนนเมน
บ้านแฝด 2 ชั้น 52 ตร.วา
5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 14B ซ.6
บ้านแฝด 35.2 ตร.วา
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 18/1 ซ.3
บ้านหลังมุม 24 ตร.วา
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.152
บ้านชั้นเดียว 18 ตร.วา
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.บัวทอง 4 ซอย 1/9
บ้าน 2 ชั้น 18 ตร.ว.
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 
ม.พฤกษา 3 ซ.70
บ้านแฝด 50 ตร.วา
7 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.34
บ้านชั้นเดียว 18 ตร.วา
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 
ม.พฤกษา 3 ซ.91
บ้านชั้นเดียว 24 ตร.วา
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.60
บ้านชั้นเดียว 18 ตร.วา
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.28
บ้านชั้นเดียว 18 ตร.วา
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.106
บ้านชั้นเดียว (18 วา)
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 14 ถนนเมน
บ้านมุม 24 ตร.ว.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซอย 128
บ้าน 2 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 19 ซ. 1
บ้านแฝด 37 ตร.ว.
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.38
บ้านชั้นเดียว 18 ตร.วา
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.65/1
บ้านแฝด 37 ตร.วา
5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 33 ซอย 12 หลังมุม
บ้าน 2 ชั้น (23 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
บ้านลัดดาสิริ
บ้าน 2 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.34
บ้านชั้นเดียว (18 วา)
2-3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.บัวทอง 4 ซอย 1/9
บ้าน 18 วา
2 ห้องนอนใหญ่ 2 ห้องน้ำใหญ่
ม.พฤกษาทาวน์เน็กซ์ ลอฟท์
บ้าน 2 ชั้น (16.1 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.บัวทอง 4 ซอย 1/9
บ้าน 2 ชั้น (18 วา)
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซอย 88
บ้าน 1 ชั้น (18 วา)
2-3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซอย 65(รอปรับปรุง)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซอย 88
บ้าน 2 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.บัวทอง 4 ซอย 1/12
บ้าน 2 ชั้น (16 วา)
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.บัวทองธานี ซอย 4
บ้าน 2 ชั้น (19 วา)
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 14 ซอย 21/3
บ้าน 2 ชั้น (24 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.บัวทอง 4 ซอย 1/23
หมู่บ้านขนาดใหญ่
เดินทางสะดวก
ม.บัวทองธานี ซอย 4
บ้าน 2 ชั้น (19 วา)
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 แบบ B
บ้าน 2 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซอย 42
บ้าน 1 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซอย 64
บ้าน 1 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.เปี่ยมสุข(วัดกู้) ซอย 11/3
บ้าน 2 ชั้น ( 21 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
     หมู่บ้านพฤกษา 3 ซอย 104
18 ตารางวา  2-3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 14 ซอย 2 (รอปรับปรุง)
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
บ้าน 2 ชั้น 30 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว ม.สองฝั่งคลอง ซอย  1
50 ตร.วา 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว ซอย  61
18 ตร.วา 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3. ซอย 53     
บ้าน 2 ชั้น 18วา 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3. ซอย 50
บ้าน 2 ชั้น (18 วา)
ทาวน์เฮ้าส์สองชั้น ติดถนนเมน
16 ตร.ว. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ซอย  14
18 ตร.วา 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา3. ซอย34 ซอยต้นๆ    
18 ตารางวา 2 ห้องนอน ,1 ห้องน้ำ
ขายบ้าน ม.ลุมพินี ซอย 4
17 ตารางวา 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขายทาวน์เฮ้าส์  ซอย 134
บ้าน 2 ชั้น (18 วา) 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว ติดถนนเมน
24 ตร.ว. 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์  2 ชั้น ซอย 44
18 ตร.ว. 3-4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. พฤกษา 45
16 ตร.ว. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์สองชั้น ต้นซอย 19
18 ตร.ว. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์  2 ชั้น ซอย 143
18 ตร.ว. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
บ้านสองหลังคู่ หน้าสวนหย่อม
18 ตร.วา 3-4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
บ้านเดี่ยว ม. ชัยพฤกษ์
51 ตร.วา 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ซอย  61
18 ตร.วา  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์หมู่บ้านมิตรประชา
2ห้องนอน(ใหญ่) 1 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์หมู่บ้านมนวดี 2 ชั้น
16 ตร.ว.3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว ซอย  153
18 ตร.วา 3-4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว ซอย  96
18 ตร.วา 2-3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซอย 106
บ้าน 1 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.13
บ้าน 2 ชั้น (52 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซอย 38/1(รอปรับปรุง)
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 14 ต้นซอย 2
บ้าน 2 ชั้น (47 วา)
5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
     
ม.พฤกษา 3 ซอย 42
บ้าน 2 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ