บ้านพฤกษา 3

ม.พฤกษา 3 ซ.25
บ้านเดี่ยว 52 ตร.วา
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.152
บ้านชั้นเดียว 18 ตร.วา
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.28
บ้าน 2 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.70
บ้านแฝด 50 ตร.วา
7 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.91
บ้านชั้นเดียว 24 ตร.วา
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.13
บ้าน 2 ชั้น (52 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.65/1
บ้านแฝด 37 ตร.วา
5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซ.60
บ้านชั้นเดียว 18 ตร.วา
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซอย 88
บ้าน 1 ชั้น (18 วา)
2-3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

ม.พฤกษา 3 ซอย 106
บ้าน 1 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซอย 88
บ้าน 2 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซอย 128
บ้าน 2 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซอย 42
บ้าน 2 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซอย 42
บ้าน 1 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม. พฤกษา 3 ซอย 104
18 ตารางวา  2-3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องรับแขก 1 ห้อง
ม.พฤกษา 3 แบบ B
บ้าน 2 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3 ซอย 64
บ้าน 1 ชั้น (18 วา)
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว ติดถนนเมน
24 ตร.ว. 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขายทาวน์เฮ้าส์  ซอย 134           
บ้าน 2 ชั้น (18 วา) 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  ม.พฤกษา3. ซอย34 ซอยต้นๆ    
18 ตารางวา 2 ห้องนอน ,1 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์  2 ชั้น ซอย 44
18 ตร.ว. 3-4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ซอย  68
18 ตร.วา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์  2 ชั้น ซอย 143
18 ตร.ว. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 2 หลังติด
18 ตร.วา 3-4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว ซอย  61
18 ตร.วา 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ซอย  61
18 ตร.วา  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว ซอย  96
18 ตร.วา 2-3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3. ซอย 53
บ้าน 2 ชั้น 18วา 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
หลังมุมหน้าสวน 30 ตารางวา
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว ซอย  153
18 ตร.วา 3-4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 3. ซอย 50
บ้าน 2 ชั้น (18 วา)
3-4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ซอย  14
18 ตร.วา 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ซอย  34
18 ตร.วา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ซอย  38/1
18 ตร.วา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์สองชั้น ซอย  49
18 ตร.วา 3-4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์สองชั้น ซอย  50
18 ตร.วา 3-4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์สองชั้น ซอย  99
40 ตร.วา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์สองชั้น ซอย  151
24 ตร.วา 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ซอย  64
24 ตร.วา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ซอย 48
18 ตร.วา 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ซอย  74
18 ตร.วา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ ติดถนนเมน 
18 ตร.วา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์หลังมุม ซอยโลตัส
24 ตร.วา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ต้นซอย
18 ตร.วา 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ ติดถนนเมน 
18 ตร.วา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ สองชั้น
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว  18 ตร.วา
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียด
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว  18 ตร.วา
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียด
หลังมุมหน้าสวน 30 ตารางวา
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียด
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว  18 ตร.วา
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียด
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว  18 ตร.วา
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียด
ทาวน์เฮ้าส์ สองชั้น
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียด
ทาวน์เฮ้าส์ สองชั้น
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียด
ทาวน์เฮ้าส์หลังมุมติดนา
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียด
     
ม.พฤกษา 3 ซ.106
บ้านชั้นเดียว (18 วา)
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
     

บ้านพฤกษา 14

   
ม.พฤกษา 14A ติดถนนเมน
บ้านแฝด 2 ชั้น 52 ตร.วา
5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 14B ซ.6
บ้านแฝด 35.2 ตร.วา
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
   
 
ม.พฤกษา 14 ถนนเมน
บ้านมุม 24 ตร.ว.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ม.พฤกษา 14 ต้นซอย 2
บ้าน 2 ชั้น (47 วา)
5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ซอย 19

18 ตร.วา 3-4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 

บ้านพฤกษา 18

     
ม.พฤกษา 18/1 ซ.3
บ้านหลังมุม 24 ตร.วา
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
     

บ้านพฤกษา 19

     
ม.พฤกษา 19 ซ. 1
บ้านแฝด 37 ตร.ว.
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
     

บ้านพฤกษา 33

     
ม.พฤกษา 33 ซอย 12 หลังมุม
บ้าน 2 ชั้น (23 วา)
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
     

บ้านพฤกษา 45

     
ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. พฤกษา 45
16 ตร.ว. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
     

บ้านพฤกษา 3, 14, 19, 33